Koulutus-, työnohjaus- ja terapiapalvelua

 

TARJOAMME KOULUTUS-, TYÖNOHJAUS- JA TERAPIAPALVELUJA YKSILÖILLE, YHTEISÖILLE JA YRITYKSILLE
Kajaanissa ja Helsingissä
 
 
 
HAHMOTERAPIA on yksi psykoterapian menetelmä ja se tarjoaa kokonaisvaltaisen ja luovan lähestymistavan pulmien käsittelyyn. Terapiassa laajennetaan yksilön tietoisuutta omista käyttäytymiskaavoista, puolustusmekanismeista, kehon tuntemuksista ja tavoista olla kontaktissa. Lisääntyvä tietoisuus itsestä antaa mahdollisuuden uusiin valintoihin. Katso lisää: www.mentormi.fi/132099454 
 
PSYKODRAAMA on elämän inhimillisten kokemusten kohtaamista. Ryhmätyöskentelyssä on mahdollista nostaa työskentelyn aiheeksi menneisyyden ja nykyisyyden ihmissuhteita ja tapahtumia sekä tutkia ryhmäläisten välisiä vuorovaikutussuhteita. Psykodraama on etukäteen suunnittelematonta aiheiden näyttämöllistämistä sekä oman spontaaniuuden ja luovuuden etsimistä. Se on koulutetun ammattilaisen avulla tapahtuvaa terapeuttista toimintaa. Katso lisää: www.mentormi.fi/132099455 
 
TYÖNOHJAUS Työnohjauksen avulla voidaan tutkia, arvioida ja kehittää omaa työtä, työroolia ja työyhteisöä. Työnohjaukseen hakeutumisen syy voi olla esimerkiksi: oman työmotivaation tarkastelu – kun kaipaat uusia näkökulmia omaan työhösi tai työ ei tuota tyydytystä ja iloa, ammatti-identiteetin tutkiminen ja vahvistaminen, työroolin tai -roolien selkiyttäminen, tarve pohtia työn haasteita ja omaa jaksamista tai työyhteisön vuorovaikutussuhteiden tarkastelu. Katso lisää: http://www.mentormi.fi/132099467 
 
TRE (Tension / Trauma Releasing Exercises) on helposti omaksuttava kehollinen stressinpurkumenetelmä, joka perustuu kehon biologiseen ja neurologiseen kykyyn palautua stressaavista tilanteista. Liikesarja saa kehossa aikaan tärinän, joka poistaa kroonistunutta jännitystä lihaksista ja hermostosta. Katso lisää: www.mentormi.fi/132099452
 
PARI- JA SEKSUAALITERAPIA tarjoaa mahdollisuuden etsiä ymmärrystä parisuhteen dynamiikkaan, jossa usein vanhat ei-tietoiset kiintymyssuhdehaavat alkavat kipuilla. Pariterapiassa on mahdollista mm. rakentaa luottamusta, jotta parantava, kokonaisvaltainen läheisyys tulisi mahdolliseksi. www.mentormi.fi/132099466
 
IHMINEN TAVATTAVISSA MENTOROINTI on itsetuntemusta lisäävä matalan kynnyksen keskustelutuki. Mentoroinnista voi saada tukea erilaisissa elämäntilanteissa. Mentoroinnin tavoitteena on läsnäolon esteiden purkaminen ja eläminen tässä hetkessä. Mentorointi auttaa tiedostamaan omia tarpeita ja omia tapoja nähdä, kuulla ja kokea asioita. Katso lisää: www.mentormi.fi/132099434 
 
 
 
Palvelut yrityksille ja yhteisöille

Ihmisen syvin tarve, myös työyhteisössä, on tulla nähdyksi ja kuulluksi omana itsenään. Luovuus ja ilo työntekoon syntyy syvästä kohtaamisen kokemuksesta, jossa ihmisen heikkous ja haavoittuvuus saa aikaan myötätuntoa, ei armottomuutta. Kontakti itseen, kontakti omiin tunteisiin sekä tarpeisiin ja mahdollisuus niiden jakamiseen työyhteisössä synnyttää aitoa ja välitöntä vuorovaikutusta. Tarjoamme työyhteisöllenne räätälöidyn prosessin, jonka lähtökohtana on yksilön hyvinvoinnin ja itsetuntemuksen lisääminen sekä inhimillisten tarpeiden tunnistaminen. Olemme työnohjaajaharjoittelijoita, opiskelemme Suomen työnohjaajat ry:n (STOry) hyväksymässä koulutuksessa. Työyhteisöille tarjolla myös TRE-ryhmäohjauksia. Katso lisää: www.mentormi.fi/132099449 


Taidelähtöiset menetelmät yhteisöille ja ryhmille

Olemme tehneet pitkän työuran esittävien taiteiden parissa, viimeiset vuodet ohjaten erityisesti osallistavan taiteen produktioita. Teemme tilauksesta yhteisöllenne soveltuvan taiteellisen prosessin. Järjestämme myös yksittäisiä, kaikille avoimia ryhmiä - seuraa ajankohtaista palstaa! Katso lisää: www.mentormi.fi/132099435 

 

Yhteistyöterveisin

Kirsi Törmi, tanssitaiteen tohtori, hahmoterapeutti (Clinical Gestalt Psychotherapist) ja työnohjaajaopiskelija, Ihminen tavattavissa -mentor, TRE-ohjaaja, pari- ja seksuaaliterapeutti (Kajaani) puh. 050 3080 203, kirsitormi(at)icloud.com. Kirsillä on vastaanotto myös Helsingissä Väestöliitolla ja Mentorhuoneella.

Heikki Törmi, Ihminen tavattavissa -mentor, psykodraamaohjaaja, hahmoterapeuttiopiskelija,  TRE-ohjaaja, työnohjaajaopiskelija, teatteritaiteen maisteri (Kajaani) puh. 050 520 7790, tormi(at)mac.com

Käy tykkäämässä FB-sivustamme: www.facebook.com/mentormi . Saat ajankohtaista tietoa tapahtumista ja alkavista ryhmistä.