Kirsi Törmi

Kouluttaja, hahmoterapeutti, TRE-ohjaaja

Olen työskennellyt yksityisvastaanotollani vuodesta 2011 alkaen. Valmistuin Tanskan GIS-instituutista (Gestalt Institute of Scandinavia) hahmoterapeutiksi (Clinical Gestalt Psychotherapist) kesäkuussa 2017. Erikoistuin koulutuksen ohella myös pari- ja seksuaaliterapeutiksi. Ennen hahmoterapiakoulutusta työskentelin Ihminen tavattavissa  mentorina. Kehollisiin menetelmiin olen syventynyt lyhyempien koulutusten kautta: TRE-ohjaajaksi (Tension, Stress & Trauma Releasing Exercises) vuonna 2015, kuulun Autenttisen liikkeen koulutusryhmään (2013->) ja olen käynyt psykofyysisen psykoterapian peruskoulutuksen 2018. 

Koulutustaustaltani olen tanssitaiteen tohtori (Taideyliopisto, Teatterikorkeakoulu), olen työskennellyt tanssija-koreografina sekä tanssintutkijana. Tällä hetkellä toimin mm. vierailevana tuntiopettajana Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa sekä projektitutkijana Cuporen ArtsEqual-hankkeessa. Ennen tanssialaa opiskelin psykiatrista sairaanhoitoa, en kuitenkaan ehtinyt valmistua ennenkuin tanssi vei mukanaan. Tällä hetkellä suoritan sosionomi (AMK) -tutkintoa.  

Olen suuntautunut mm. seuraaviin teemoihin: itsetunto ja -arvostus, häpeän työstäminen, läheisriippuvuus, uhriutuminen, stressi, kehityksellinen trauma ja uupumus. Lopputyöni GIS-instituuttiin ”Dancing with the nervous system – Working with victimisation in Gestalt Therapy” käsitteli uhriuden dynamiikkaa suhteessa kehitykselliseen traumaan.

Kehityksellisen trauman synnyn takana on syvä ja kokonaisvaltainen luottamuksen menetys suhteessa toiseen ihmiseen. Luottamuksen menetys voi tapahtua jo siinä, jos kasvava lapsi ei tule kohdatuksi vaikkapa vanhempien kiireen takia eli tapahtumat eivät aina ole dramaattisia, alkoholismin tai väkivallan sävyttämiä (vaikka valitettavan usein voivat olla). Aikuisuudessa tämä saattaa johtaa vaikeuteen solmia läheisiä ihmissuhteita tai hankaluuteen tunnistaa omia tarpeita ja tunteita. Tutkin lopputyössäni, millä tavalla haastavat kasvuolosuhteet vaikuttavat aikuisiän valmiuksiin elää ”omannäköistä” elämää ja kuinka terapeuttina voin auttaa asiakasta löytämään polkua ulos uhriudesta.

Yhdistin lopputyössäni hahmoterapeuttisen ja traumaterapeuttisen (sensomotorinen psykoterapia) näkökulman. Tutkimukseni osoittaa, että uhrius on osin fysiologinen vankila, sidoksissa hermostomme toimintaan. Tutkimukseni ehdottaa, että terapeuttina on tärkeää ja eettistä tietää perusperiaatteet hermoston toiminnasta gestalt-teorian rinnalla: toipumisprosessissa tarvitaan molempia: tiedettä – sensitiivistä tanssia hermoston kanssa sekä taidetta – relationaalista, dialogista tanssia, mikä on hahmoterapian ytimessä.

Löydät suomenkielisen artikkelin ko. aiheesta Uudistuva terveydenhoito -blogista: https://uudistuva.com/2017/10/05/miksi-minulle-aina-kay-nain/ 

Kysynnän vuoksi olen avannut vastaanoton myös Helsinkiin, työskentelen Mentorhuoneella sekä Väestöliitossa.

HUOM. Kuntoutuspsykoterapian tarpeessa olevia Kela-asiakkaita en valitettavasti voi toistaiseksi palvella (Kela-mahdollisuus häämöttää vasta tulevaisuudessa).

 

Yhteystiedot: Kirsi Törmi, p. 050-3080203, kirsitormi(at)icloud.com

 

KOULUTUS

 • 2013-2017 Hahmoterapeutti (Clinical Gestalt Psychotherapist, Gestalt Institute of Scandinavia)
 • 2016-2017 Pari- ja seksuaaliterapiakoulutus (Metodi Team: Marjo Timoria, Markku Väätäinen)
 • 2017-2019 Työnohjaajakoulutus (Dialogic: Pekka Holm, Jorma Ahonen), meneillään
 • 2018 Psykofyysinen psykoterapia (Psykofyysinen psykoterapia ry: Mikko Lounela, Aune Karhumäki)
 • 2018-  Sosionomikoulutus (Laurea AMK)
 • 2018-2019 Psykoterapeuttiset valmiudet (Jyväskylän Avoin Yliopisto), meneillään
 • 2014-2015 TRE-ohjaaja ja -mentori (Jyrki Rytilä), 2017-2019 TRE kouluttaja koulutuksessa (Joan McDonald, Jyrki Rytilä)
 • 2009-2016 Tanssitaiteen tohtori (Taideyliopisto)
 • 2013-vuodesta lähtien Autenttisen liikkeen muodon koulutuksia (Heli-Maija Rajaniemi, Reetta Jokinen)
 • 2009-2012 Ihminen tavattavissa mentor (Addicta Oy)
 • 1994-1999 Tanssitaiteen maisteri (Teatterikorkeakoulu)
 • 1989-1991 Psykiatrinen sairaanhoito-koulutus (ei tutkintoa, opinnot jääneet kesken)

 

LYHYEMMÄT KOULUTUKSET, OPINNOT JA KURSSIT

 • 2018 Traumat ja resilienssi (Suomen Mielenterveysseura)
 • 2018 MTEA1, Mielenterveys elämäntaitona (Suomen Mielenterveysseura)
 • 2017 Tukihenkilökoulutus, kriisipuhelinpäivystäjä (Suomen Mielenterveysseura / Kainuun Kriisikeskus)
 • 2016 Kliininen psykologia (Jyväskylän avoin yliopisto)
 • 2012 Kehityspsykologia (Joensuun avoin yliopisto)
 • 2014 Symbolityön peruskurssi (Carita Hellsten, Melita Tulikoura)