Kirsi Törmi

Kouluttaja, mentor, hahmoterapeutti, TRE-ohjaaja

Olen työskennellyt yksityisvastaanotollani vuodesta 2011 alkaen. Valmistuin Tanskan GIS-instituutista (Gestalt Institute of Scandinavia) hahmoterapeutiksi (Clinical Gestalt Psychotherapist) kesäkuussa 2017. Erikoistuin koulutuksen ohella myös pari- ja seksuaaliterapeutiksi. Ennen hahmoterapiakoulutusta työskentelin Ihminen tavattavissa  mentorina. Kehollisiin menetelmiin olen syventynyt lyhyempien koulutusten kautta: TRE-ohjaajaksi (Tension/Trauma Releasing Exercises) vuonna 2015 ja kuulun Autenttisen liikkeen koulutusryhmään (2013->). 

Koulutustaustaltani olen tanssitaiteen tohtori (Taideyliopisto, Teatterikorkeakoulu), olen työskennellyt tanssija-koreografina sekä tanssintutkijana. Tällä hetkellä toimin mm. vierailevana tuntiopettajana Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa sekä projektitutkijana Cuporen ArtsEqual-hankkeessa. Ennen tanssialaa opiskelin psykiatrista sairaanhoitoa, en kuitenkaan ehtinyt valmistua ennenkuin tanssi vei mukanaan. 

Olen suuntautunut mm. seuraaviin teemoihin: itsetunto ja -arvostus, häpeän työstäminen, läheisriippuvuus, uhriutuminen, stressi, kehityksellinen trauma ja uupumus. Lopputyöni GIS-instituuttiin ”Dancing with the nervous system – Working with victimisation in Gestalt Therapy” käsitteli uhriuden dynamiikkaa suhteessa kehitykselliseen traumaan.

Kehityksellisen trauman synnyn takana on syvä ja kokonaisvaltainen luottamuksen menetys suhteessa toiseen ihmiseen. Luottamuksen menetys voi tapahtua jo siinä, jos kasvava lapsi ei tule kohdatuksi vaikkapa vanhempien kiireen takia eli tapahtumat eivät aina ole dramaattisia, alkoholismin tai väkivallan sävyttämiä (vaikka valitettavan usein voivat olla). Aikuisuudessa tämä saattaa johtaa vaikeuteen solmia läheisiä ihmissuhteita tai hankaluuteen tunnistaa omia tarpeita ja tunteita. Tutkin lopputyössäni, millä tavalla haastavat kasvuolosuhteet vaikuttavat aikuisiän valmiuksiin elää ”omannäköistä” elämää ja kuinka terapeuttina voin auttaa asiakasta löytämään polkua ulos uhriudesta.

Yhdistin lopputyössäni hahmoterapeuttisen ja traumaterapeuttisen (sensomotorinen psykoterapia) näkökulman. Tutkimukseni osoittaa, että uhrius on osin fysiologinen vankila, sidoksissa hermostomme toimintaan. Tutkimukseni ehdottaa, että terapeuttina on tärkeää ja eettistä tietää perusperiaatteet hermoston toiminnasta gestalt-teorian rinnalla: toipumisprosessissa tarvitaan molempia: tiedettä – sensitiivistä tanssia hermoston kanssa sekä taidetta – relationaalista, dialogista tanssia, mikä on hahmoterapian ytimessä.

Löydät suomenkielisen artikkelin ko. aiheesta Uudistuva terveydenhoito -blogista: https://uudistuva.com/2017/10/05/miksi-minulle-aina-kay-nain/ 

Kysynnän vuoksi olen avannut vastaanoton myös Helsinkiin, työskentelen Mentorhuoneella (ei vapaita aikoja) sekä Väestöliitossa. Väestöliiton vapaita aikoja voit tiedustella s-postitse: kirsi.saastamoinen@mac.com tai Väestöliiton nettiajanvarauksen kautta: http://www.vaestoliitto.fi/terapiapalvelut/nettiajanvaraus/

Tapaamisiin, tervetuloa löytöretkelle itseesi!

Yhteystiedot: Kirsi Törmi, p. 050-3080203, kirsi.saastamoinen(at)mac.com