Heikki Törmi

Psykodraamaohjaaja, hahmoterapeuttiopiskelija, kouluttaja, mentor

Olen psykodraamaohjaajaohjaaja, harjoitteluvaiheessa oleva hahmoterapeuttiopiskelija, Ihminen tavattavissa-mentor ja teatteritaiteen maisteri. Olen myös mies, aviopuoliso, isä, näyttelijä, ohjaaja, ystävä, innostuja, oppija jne. Meillä kaikilla on elämässämme erilaisia rooleja. Oman elämän rooleihin syventyminen, niiden tutkiminen ja muokkaaminen sekä uusien, vielä alikehittyneiden roolien omaksuminen on minulle tärkeää. Elämän kokonaisvaltainen tutkiminen tuo sisältöä elämään. 

Kymmenen vuotta sitten havahduin ja ymmärsin, että haluan muuttaa elämäni suuntaa. Aloitin opiskelun Ihminen tavattavissa koulutuksessa. Tämän jälkeen siirryin opiskelemaan Gestaltia eli hahmoterapiaa Tanskaan (Gestalt Institute of Scandinavia) ja psykodraamaa Helsingin psykodraamainstituuttiin. Olen kouluttautunut myös rakentavan vuorovaikutuksen ja TRE (trauma releasing exercises) –ohjaajaksi.

Tietoisuuden kasvaessa elämäni on muuttunut ja olen oppinut nauttimaan siitä uudella tavalla.  Matkan varrella olen kokenut monia innostuksen ja oivalluksen hetkiä - ja toki myös hetkittäin epätietoisuutta ja ahdistusta.

Koen että olen itse vastuussa oman elämäni täysipainoisesta kokemisesta ja siitä miten kohtaan muut ihmiset ja ympäristön. Minulla on mahdollisuus päättää miten haluan oman elämäni elää, ulkoiset realiteetit huomioon ottaen.

Ihminen on tuomittu vapauteen ja vastuussa kaikesta mitä hän tekee.” Jean-Paul Sartre

Tietoisuuden lisääntyminen, omien tunteiden ja tarpeiden tunnistaminen, läsnäolon esteiden purkaminen ja vastuun ottaminen omista elämänvalinnoista luo uutta elämää ja ravistelee kangistuneita tapoja olla olemassa. Spontaani suhde elämään ja elämäntilanteisiin tekee elämästä rikkaampaa.

Spontaanius on mielekäs vastaus uuteen tilanteeseen ja uusi vastaus vanhaan tilanteeseen. Se on asianmukainen vastaus läsnä olevaan tilanteeseen. Spontaaniuden vähetessä ahdistus kasvaa.” Jacob Levy Moreno

Spontaanius on läsnäoloa ja valmiutta, tässä ja nyt – olemista. Spontaanissa tilassa toimin ja voin myös olla toimimatta. Spontaanissa tilassa toimin tilanteen vaatimalla tavalla, oman sisäisen ja vapaan tahtoni mukaisesti.

Tervetuloa tutkimaan millaista elämää sinä haluat elää!

Yhteystiedot: Heikki Törmi, p. 0505207790, tormi(at)mac.com