Hahmoterapiaryhmä (Gestalt-terapia)

Uskalla elää - itsetuntemusryhmä alkaa syyskuussa

Haluatko olla paremmin läsnä ja elää tätä hetkeä? Vai oletko kenties elämässäsi murrosvaiheessa? Mietitkö elämäsi suuntaa tai muuten vain pohdit missä menet ja kuka olet? Uskallatko elää?

Tämä ryhmä on sinulle, jos haluat tutustua itseesi yhdessä muiden kanssa!

Ryhmän tarkoituksena on lisätä itsetuntemustasi, tietoisuutta omasta itsestäsi ja omista valinnoistasi. Tapaamisten tehtävänä ei ole antaa sinulle valmiita vastauksia, vaan avustaa oivallusten tiellä. Ryhmäprosessi rohkaisee sinua ottaessasi askeleita kohti uutta ja tutkimatonta. Ryhmä antaa mahdollisuuden hiljaiseen työskentelyyn ja aktiiviseen osallistumiseen kontaktissa muiden kanssa. Työskentelyssä huomioidaan osallistujien tarpeet. Lähtökohtana voi olla esimerkiksi stressi, kohtaktiongelmat itseen tai toisiin, henkilökohtainen kehitys, luovuus, seksuaalisuus, konfliktien ratkaisu, riippuvuus jne. Työskentelytapoina käytetään hahmoterapeuttisia (gestalt-terapia) ja psykodraamallisia menetelmiä.

 

Kenelle

Ryhmä on tarkoitettu kaikille omasta elämästään kiinnostuneille. Aikaisempi kokemus ei ole tarpeen, mukaan tarvitaan vain rehellinen halu tutustua itseensä.

Ryhmän toiminta on luottamuksellista.

 

Aika ja paikka     

1. la-su 16.-17.9.2017

2. la-su 14.-15.10.2017

3. la-su  28.-29.10.2017

4. la-su 2.-3.12.2017

5. la-su 20.-21.1.2018

 

Tapaamisia on siis viitenä viikonloppuna ja aina klo 9-16. Ryhmän tapaamispaikka on Kajaanissa, tarkempi osoite selviää myöhemmin. 

 

Vetäjät

Heikki Törmi ja Juha Silvo ovat harjoitteluvaiheessa olevia hahmoterapeuttiopiskelijoita (Gestalt Institute of Scandinavia, Tanska).

Heikki on lisäksi psykodraamaohjaaja, Ihminen tavattavissa - mentorkouluttaja ja teatteritaiteen maisteri. Juha on alkuperäiseltä koulutukseltaan teologian maisteri ja toiminut myös journalistina, graafisena suunnittelijana ja suomentajana. Juha on mm. suomentanut hahmoterapiaa käsittelevän kirjan Uskalla olla elossa (Risking being alive).

 

Hinta

400€ (sis. ALV 24%) sisältää 70 h. Voit maksaa myös erissä. Ilmoittautumiset 5.9. mennessä.

 

Ilmoittautuminen ja tiedustelut

Heikki Törmi, 0505207790, tormi@mac.com   

Juha Silvo, 0407487976, silvo.juha@gmail.com

 

 

Työskentelymuodoista

Gestalt- eli hahmoterapia tarjoaa kokonaisvaltaisen ja luovan lähestymistavan oman elämän tutkimiseen ja pulmien käsittelyyn. Gestalt-terapian neljä peruspilaria ovat kontakti, tietoisuus, nykyhetki ja vastuu. Yksi tärkeimmistä tavoitteista on omien rajojen löytäminen sekä tietoisuuden lisääminen elämänvalintoja tehtäessä.

Gestalt-terapia on humanistinen ja integratiivinen psykoterapian suuntaus, joka painottaa yksilön kokemusta tässä ja nyt –nykyhetkessä. Tätä tutkitaan luovasti ja kokemuksellisesti asiakkaan ja terapeutin välisessä vuorovaikutuksessa ja asiakkaan omassa elämässä. Tulkinnan ja analysoinnin sijasta kokonaisvaltainen työskentely keskittyy omien välittömien havaintojen, kehollisten tuntemusten, ajatusten ja tekojen tiedostamiseen. Terapian tavoitteena on tiedostaminen, joka toteutuu autenttisessa, arvostavassa dialogissa ja johtaa kasvuun.

Terapiamuotoa on kehitetty 1940-luvulta lähtien, ja se on saanut vaikutteita useista eri psykologian, psykoterapian ja filosofian suuntauksista. Moderni gestalt-terapia huomioi inhimillisen kokemuksen eri puolet: tiedollisen, emotionaalisen ja kehollisen, sekä käytöksen, vuorovaikutuksen ja eksistentialistiset ulottuvuudet. Gestalt-terapia tunnetaan Suomessa myös nimellä hahmoterapia. Saksankielen sana gestalt merkitsee hahmoa, muotoa tai kokonaisuutta. (lähde:www.hahmoterapiayhdistys.fi)

 

Psykodraama on elämän inhimillisten kokemusten kohtaamista. Psykodraama on etukäteen suunnittelematonta aiheiden näyttämöllistämistä sekä oman spontaaniuuden ja luovuuden etsimistä. Se on koulutetun ammattilaisen avulla tapahtuvaa terapeuttista toimintaa. 

Psykodraamassa on tavoitteena itsetuntemuksen kasvaminen, persoonallisuuden eheytyminen, oman elämän aikaisempaa parempi hallinta sekä ihmissuhde- ja ongelmanratkaisutaitojen lisääntyminen. Ryhmätyöskentelyssä on mahdollista nostaa työskentelyn aiheeksi menneisyyden ja nykyisyyden ihmissuhteita ja tapahtumia, tutkia ryhmäläisten välisiä vuorovaikutussuhteita tai vaikkapa katsoa jotain tulevaisuuden haavetta tai tapahtumaa. Erityisesti psykodraamalle ominaista on luovuuden ja spontaanisuuden kehittäminen, sekä omien roolien tutkiminen ja monipuolistaminen. Keskeisinä vaikuttavina tekijöinä ovat toiminnan kautta tapahtuva työskentely. Psykodraama tarjoaa kokonaisvaltaisen ja luovan lähestymistavan oman elämän tutkimiseen.

Kokemuksellinen, osallistujan omaa luovuutta tukeva ja elämäniloa etsivä ryhmämuotoinen psykodraama on erittäin tehokas työskentelymuoto sekä kukkarolle että mielelle.

 

Lisätietoa hahmoterapiasta

http://www.hahmoterapia.fi/lyhyesti-hahmoterapia/

 

Lisätietoa psykodraamasta

http://www.mopsi.org/psykodraama.html

https://www.suomenpsykodraamayhdistys.fi/psykodraama-menetelmana/