Pari- ja seksuaaliterapia

Pariterapiassa etsitään ymmärrystä puolisoiden kiintymyssuhteisiin, parisuhteessa esiintyviin ristiriitoihin sekä kontaktivaikeuksiin.

Tuomme parisuhteeseen usein perintönä omien vanhempien tai aiempien parisuhteiden käyttäytymismallit. Aiemmat ei-tietoiset haavat alkavat kipuilla ja pyrimme tiedostamattamme ratkaisemaan kesken jäänyttä problematiikkaa, esimerkiksi hylkäämiskokemusta, turvattomuutta, vaille jäämistä tai nieltyjä pettymyksiä. Pariterapiassa nämä haavat pyritään tiedostamaan ja rakentamaan luottamusta, jotta parantava läheisyys tulisi mahdolliseksi.

Suhteen ja elämän edetessä minä muutun ja sinä muutut, myös parisuhteemme muuttuu. Muutokset puolisoissa tapahtuvat parisuhteessa harvoin samaan aikaan ja puolison muuttuminen voi pelottaa. Tämä saattaa käynnistää suhteen kriisin, joka kuitenkin luo paradoksaalisesti tilan, jossa puolisot antavat toisilleen mahdollisuuden sisäiseen kasvuun ja suhteen syventymiseen.

Läheisyyden ja erillisyyden tasapainon löytämisen ratkaisuyritykset voivat joskus olla suhdetta rikkovia ja toista satuttavia. Pariterapiassa tarkastellaan kummankin puolison sisäistä maailmaa, mahdollista traumahistoriaa ja pyritään ymmärtämään sitä, millä tavoin parisuhteen dynamiikka muodostuu eli millä tavalla molemmat vaikuttavat parisuhteeseen. Esim. seksuaalinen haluttomuus voidaan nähdä, ei vain toisen osapuolen ongelmana, vaan yhteisesti luotuna  dynamiikkana parisuhteessa. 

Seksuaalisuus parisuhteessa on usein alue, joka toimii ‘indikaattorina’ parisuhteen dynamiikalle. Osana pariterapiaprosessia voidaan tarkastella myös ‘seksuaalisia eväitä’, joita olemme saaneet mukaamme lapsuuden perheestä tai aiemmista suhteista.

Toisinaan suhteen jatkaminen ei mahdollistu. Tällöin suhteen päättymiseen johtaneiden tekijöiden ymmärtäminen voi auttaa kumpaakin tunnistamaan oman kasvun haasteita. Mikäli suhteessa on lapsia, vanhemmuus jatkuu erosta huolimatta ja silloin on tärkeää ymmärtää lapsen etu, kummankin vanhemman lapsen elämässä säilymisen tärkeys. Tätä prosessia pariterapia voi myös tukea.

Pariterapia käynnistyy tutustumiskäynnillä, jossa pohdimme yhdessä voisiko määräaikainen pariterapia palvella teitä. Pariterapia on kestoltaan 90min.

 

Seksuaaliterapiaan voit hakeutua myös yksin, jos haluat pohtia mieltäsi painavia kysymyksiä seksuaalisuuteesi liittyen. Seksuaalisuus on laaja ja herkkä alue, ja usein seksuaalisuuteen liittyvät kysymykset ulottuvat myös muille elämän alueille. Hahmoterapeuttisessa ajattelussa seksuaalisuus ymmärretään laajasti elämänvoimana, elämänenergiana. Haasteet seksuaalisuuden alueella voivat vähentää myös luovuuttamme, innostuneisuuttamme, uteliaisuuttamme, kehotietoisuuttamme ja leikkisyyttämme. Seksuaaliterapia tapahtuu keskustelemalla ja käytämme tarvittaessa luovia menetelmiä, esim. piirtämistä.

Seksuaaliterapia yksilöasiakkaalle on kestoltaan 45min tai 60min.

_________________________________________________

Osallistuin Metodi Teamin järjestämään parisuhde- ja seksuaaliterapiakoulutukseen 2016-2017 (viitekehyksenä hahmoterapia sekä psykodynaamiset prosessianalyysit).  

Olen käynyt myös Tunnekeskeisen pariterapian peruskoulutuksen vuonna 2013 Hanna Pinomaan johdolla.

Yhteydenotot, tiedustelut: Kirsi Törmi, kirsitormi@icloud.com p. 050-3080203