TRE® -ohjaajakoulutus

TRE-stressinpurku eli TRE® on yksinkertainen ja helposti omaksuttava kehon liikkeistä koostuva itsehoitomenetelmä, jonka vaikutukset ilmenevät nopeasti. TRE rentouttaa, aktivoi ja mobilisoi stressin ja traumaattisten kokemusten jännittämiä lihaksia. Menetelmä käynnistää lihasten vapinana tai tärinänä alkavan luonnollisen ja nopeasti vaikuttavan palautumismekanismin. TRE auttaa selviämään stressiä, jännityksiä ja traumoja aiheuttaneista kokemuksista.

HUOM! Ennen koulutukseen hakeutumista sinulla tulee olla omakohtaista kokemusta TRE-menetelmästä. Läpikäytyäsi TRE-ohjaajakoulutuksen hyväksytysti voit käyttää nimikettä sertifioitu TRE ohjaaja (Certified TRE Provider). 

Lue lisää TRE-menetelmästä artikkelista:


TRE®-menetelmä – mitä se on?


TULEVAT TRE®-ohjaajakoulutukset

Voit seurata ajantasaista ilmoittelua tulevista koulutuksista FB-sivustoltamme: Avoin yhtiö Törmi & Törmi  .Tämän lisäksi pääkaupunkiseudulla alkaa TRE-ohjaajakoulutuksia kouluttaja Jyrki Rytilän vetämänä. Lisätietoja pääkaupunkiseudun koulutuksista: http://www.trefinland.fi/?page_id=15887

 

Kohderyhmä

TRE-menetelmää hyödynnetään laaja-alaisesti omaa työnkuvaa rikastuttavana menetelmänä muun muassa työterveyden, fysio- ja psykoterapian, sosiaaliohjauksen, kasvatuksen, työnohjauksen, taiteen ja urheilun parissa. TRE-menetelmä on toiminut myös kysyttynä palveluna usealla hyvinvointiyrittäjällä ja menetelmä on antanut hyvän alun hyvinvointialan yrittäjyyteen tähtäävälle.

Koulutukseen hakeutumisen ennakkovaatimuksena sinulla tulee olla omakohtaista kokemusta TRE-menetelmästä, sertifioidun TRE-ohjaajan ohjauksessa saatua. Mikäli TRE-menetelmä ei ole sinulle kokemuksellisesti tuttu, voit hakeutua sertifioidun TRE-ohjaajan luotsaamalle TRE-aloituskurssille tai yksilöohjaukseen. Sinulla tulee olla myös normaali terveydentila, joka sallii liikunnan harrastamisen ja ryhmämuotoisen harjoittelun. Koulutuksen ajan sinulla tulee olla mahdollisuus harjoittaa lähipäivien välissä TRE:tä kolme kertaa viikossa ja pitää päiväkirjaa harjoitusten kulusta.

Huomioithan seuraavan: TRE ei sovellu välittömästi leikkausten tai vakavien sairauksien kuten sydäninfarktin tai syöpäleikkauksen tai -diagnoosin jälkeen, epilepsiaa sairastaville, vaikeista psykooseista tai skitsofreniasta kärsiville. Raskaana oleville TRE:tä ei myöskään suositella. Kysy lääkäriltäsi ennen aloittamista, jos olet epävarma oman sairautesi suhteen.

Sisältö

TRE -ohjaajakoulutus koostuu kahdesta kolmen päivän kurssista (moduuli 1 ja 2) ja kahdeksasta harjoituspäivästä. TRE -ohjaajakoulutus valmistaa TRE-ohjaajaa viemään turvallisesti läpi yksilön ja ryhmän TRE-prosessin. TRE -ohjaajakoulutuksen aikana hankitaan ja syvennetään ymmärrystä TRE:n lähtökohdista, interventioista ja teoreettisesta viitekehyksestä sisältäen TRE-ohjaajan työssä tarvittavat eettiset, tekniset ja fyysiset valmiudet. Tulevan ohjaajan itsehavainnointi- ja itsesäätelykyky syvenee sille tasolle, joka mahdollistaa turvallisen työskentelyn yksilön ja ryhmän kanssa. Kurssin painopiste on kokemuksellisuudessa ja kehotyöskentelyssä, tämän vuoksi läsnäolovaatimus on 100%. Mahdolliset poissaolot voi korvata käymällä harjoituspäivissä esim. Helsingin ryhmässä.

 

Moduuli 1: 

 • Kurssin ja moduuli1 -koulutusjakson sisältö, stressi
 • Kehon neurobiologiset puolustusmekanismit
 • Neurogeeninen tärinä ja trauman purkautuminen
 • Porgesin Polyvagaaliteoria ja TRE
 • TREn ohjaaminen ja ohjaajan perustaidot
 • Eettiset ohjeet ja sertifiointiprosessi

 Moduuli 1:n jälkeen on neljä harjoituspäivää ennen Moduuli 2:sta.

 

Moduuli 2

 • Moduuli 2 –koulutusjakson sisällön esittely, TREn tutkimus
 • Jähmettyminen, tunnevyöry, dissosiaatio
 • Kiintymyssuhdeteoria TRE-prosessissa
 • Interventiot
 • Peitinkalvot ja toiminnalliset lihasketjut, kehon liikkeet TRE-prosessissa
 • TRE-ryhmien ohjaaminen

Moduuli 2:n jälkeen on neljä harjoituspäivää. Koulutukseen liittyy myös loppuesseiden kirjoittaminen sekä harjoituspäiväkirjan pitäminen sekä sen pohjalta tiivistelmän kirjoittaminen.

 

Kouluttaja

Kirsi Törmi on TRE® Certification Trainer, tanssitaiteen tohtori, hahmoterapeutti, työnohjaaja ja sosionomi. Kirsi toimii Väestöliiton terapeuttina Kajaanissa ja hän on työskennellyt kriisityöntekijänä Kainuun kriisikeskuksessa. Kirsin erityisosaamisalueena ovat toimijuuden, osallisuuden ja kehotietoisuuden traumasensitiiviset prosessit, joiden parissa hän on työskennellyt myös tutkijana Taideyliopistossa. 

 

Hinta

Määräytyy kesäyliopiston hinnaston mukaan, vaihdellut 2400€ - 2500€ välillä, laskutetaan useammassa erässä.

 

Kokemuksia Kirsin vetämästä koulutuksesta: 

 ”Erinomainen koulutuskokonaisuus. Kirsi on kouluttajana ja persoonana asiantuntija isolla sydämellä. Hyödynnän TRE stressinpurkumenetelmää psykoterapia työssäni yhtenä vaihtoehtoisena "työkaluna". Asiakkailta olen saanut hyvää palautetta. Käytän säännöllisesti TRE:tä myös omassa palautumisessani.”
- Kirsi Huhtelin-Lesell, traumapsykoterapeutti

"Koulutus oli kompakti paketti traumatisoitumiseen  ja sen vaikutuksiin meissä jokaisessa. Polyvagaaliteoria avautui käytännössä uudella tavalla. Arvostukseni kehon viisautta kohtaan kasvoi koulutuksen myötä.  Oma prosessi oli havainnollinen teorian ohella. Ryhmästä tuli koulutuksessa tärkeä tuki ja turvapaikka sekä ammatilliseen pohdintaan, että omaan prosessiin. Kirsi kouluttajana antoi tilaa ja tukeaan sopivassa määrin. Tämä koulutus antoi paljon eväitä sekä elämääni että työhöni ja stressin sietokykyni parani. Voin suositella!" 

Satu Merivalo, psykiatrian erikoislääkäri

”Kirsi on kouluttajana lämmin, läsnäoleva ja osallistava. Koulutuksen ilmapiiri oli turvallinen ja kaikki osallistujat huomioitiin tasapuolisesti. Suosittelen Kirsin koulutuksia lämmöllä.” – Emma Kursu, fysioterapeutti

”Koulutus oli selkeä ja hyvin jäsennetty kokonaisuus ja se antoi hyvät perusvalmiudet toimia ohjaajana. Sain omaan TRE -harjoitteluuni lisää syvyyttä ja se on muovautunut monipuolisemmaksi. Kirsi oli kouluttajana osaava, kannustava ja hyvin tilaa antava. Koulutuksen aikana oli avoin ja hyväksyvä ilmapiiri, mikä antoi hyvät puitteet harjoitella omaa osaamista ohjaajana. Voin suositella!” - Jarmo Kulju, sairaanhoitaja

"TRE-ohjaajakoulutus lisäsi valtavasti ymmärrystäni kehon ja mielen yhteydestä paitsi teoreettisella tasolla, myös omakohtaisen kokemuksellisesti. Ohjaajakoulutuksen käyminen antoi hienon työvälineen asiakkaiden auttamiseksi ja syvensi omaa harjoittelua ja itseymmärrystä. Kirsin opetus ja ohjaus on sensitiivistä, ihmistä kunnioittavaa ja suurta viisautta ja lempeyttä huokuvaa."  - Johanna Tanska, perheneuvoja, TM

”Kirsin luotsaama TRE-ohjaajakoulutus on ollut antoisa niin ammatillisesti kuin yksityishenkilönäkin. Koulutuksen teoriaosiot sekä käytännön harjoittelut kertautuivat ja syventyivät koulutuspäivien välissä tapahtuvan oman yksilöllisen harjoittelun, kirjallisuuteen perehtymisen sekä ohjausharjoittelun kautta. Reilun pituinen koulutus oppimispäiväkirjoineen mahdollistaa oman prosessin seuraamisen ja siitä oppimisen, joka antaa oivaluksia prosessin vaikuttavuudesta ja etenemisestä. Menetelmänä säännöllinen TRE-harjoittelu on lisännyt itsetuntemustani ja hyväksyvä kehotietoisuus on vahvistunut. Kouluttajana Kirsi on eteenpäin vievä, kuunteleva, lämpimästi kohtaava ja läsnäoleva ihminen. Hänen turvallisessa ohjauksessaan on ollut luottavaista kulkea omaa prosessiaan eteenpäin. Suosittelen käytännönläheistä ja laadukasta Kirsin TRE-ohjaajakoulutusta. Siellä on lupa ihmetellä ja oppia oman itsensä ja eri viitekehyksistä tulevien vertaistensa kautta TRE-menetelmää ja sen ohjausta. Koulutuksen ilmapiiri on ollut hyväksyvä, luottamuksellinen ja avoin.” – Leena Seppänen, kuraattori, Sairaanhoitaja AMK, Suomen ev.lut. kirkon nuorisotyönohjaaja

”Olin Kirsi Törmin ensimmäisen TRE ohjaajakoulutuksen ohjaajakoulutettavia Kajaanissa vuonna 2019. Sain koulutuksesta paljon enemmän kuin osasin odottaa. Kirsi on erittäin lämmin, empaattinen, läsnäoleva, ammattitaitoinen, kaikki ihmiset tasa-arvoisesti, kunnioittavasti ja kannustavasti kohtaava kouluttaja, jonka opissa pystyin kouluttautumaan ilman itselle luontaisia suoriutumispaineita. Koulutukseen sisältyi yhteisiä koulutuspäiviä sekä itsenäistä TRE harjoittelua siitä kirjoittamista, teoriaan syventymistä, harjoituspäiväkirjan kirjoittamista sekä kaksi esseetä. Koulutuspäivillä oli aina todella turvallinen ja hyväksyvä ilmapiiri, teoria ja käytännön harjoittelu olivat hyvässä suhteessa ja sain koulutuksesta hyvät eväät TRE ohjaajana toimimiseen sekä oman prosessin ja teorian syventämisen jatkamiseen.” - Satu Rinnetmäki, Kajaani, tanssitaiteilija, tanssitaiteen maisteri

Yhteystiedot


Kirsi Törmi p. 050 3080203 kirsitormi(at)icloud.com

Heikki Törmi p. 050 520 7790 tormi(at)mac.com