Psykodraama

Psykodraama on koulutetun ammattilaisen ohjauksessa tapahtuvaa luovaa ryhmätyötä, missä asioita käsitellään spontaanin draaman keinoin. Sitä käytetään kasvua tukevana ja terapeuttisena menetelmänä pääasiassa ryhmissä, jolloin yksilön maailman tutkiminen on nivoutunut ryhmäprosessiin. Menetelmää voidaan toki käyttää myös yksilöiden ja perheiden kanssa työskenneltäessä. Psykodraaman avulla voidaan tutkia yksilön sisäistä maailmaa, rooleja ja ihmissuhteita erilaisten draamallisten ja toiminnallisten menetelmien avulla. 

Psykodraaman tavoitteena on itsetuntemuksen lisääntyminen, persoonallisuuden eheytyminen, oman elämän aikaisempaa parempi hallinta sekä ihmissuhde- ja ongelmanratkaisutaitojen lisääntyminen. Erityisesti psykodraamalle ominaisia tavoitteita ovat luovuuden ja spontaanisuuden kehittäminen sekä omien roolien tutkiminen ja monipuolistaminen. Keskeisinä vaikuttavina tekijöinä ovat toiminnan kautta tapahtuva työskentely, johon kuuluu ongelmien tutkiminen, läpi eläminen ja uudelleen jäsentäminen. Ryhmässä tapahtuva työskentely mahdollistaa jäsenten välisen jakamisen, oppimisen ja tuen.

 

Sosiodraama 

Sosiodraama on ohjaajan johdolla tapahtuva luova ryhmäprosessi, jossa tutkitaan tiettyä aihetta, sosiaalista tilannetta tai ryhmää itseään. Roolit voivat olla joko ryhmän jäsenten itsensä valitsemia tai heille annettuja.

Sosiodraamassa ei yleensä ole erityistä päähenkilöä, vaan tapahtumia tutkitaan kaikkien osallistujien näkökulmasta. Käytännön menetelmät ovat pääosin samat kuin psykodraamassa. Sosiodraamatyöskentely sopii hyvin esimerkiksi rooliharjoitteluun ja ryhmäongelmien käsittelyyn. Draamassa voi ilmetä voimakkaita, sisäisesti puhdistavia tunteita. Työskentely päätetään osallistujien tunteiden ja kokemusten yhteiseen jakamiseen.

Tavallisesti jälkikäteen tapahtuva prosessointi tarkoittaa sosiodraaman sisällöllistä työstämistä keskustelemalla ja analysoimalla. Sen tavoitteena on tutkitun asian entistä parempi oivaltaminen ja opitun integrointi osaksi omaa tietämystä ja persoonaa.

Yhteystiedot


Kirsi Törmi p. 050 3080203 kirsitormi(at)icloud.com

Heikki Törmi p. 050 520 7790 tormi(at)mac.com