Eläin meissä – kohtaamisen taito ja taide autonomisen hermoston valossa

 

Linkki lokakuussa 2019 julkaistuun verkkojulkaisuun: Eläin meissä – kohtaamisen taito ja taide autonomisen hermoston valossa 

Monni, Kirsi ja Törmi, Kirsi (toim.). 2019. Yhteisö ja taide: teemoja ja näkökulmia 2000-luvun taiteilijan laajentuneeseen toimintakenttään, Teatterikorkeakoulu, Taideyliopisto, Helsinki: Teatterikorkeakoulun julkaisusarja 71, verkossa: disco.teak.fi/yhteiso-ja-taide 

Yhteisöllinen ja prosessipainotteinen taiteellinen orientaatio on viime vuosina tullut yhä tiiviimmin eri taidealojen käytänteisiin. Kyseinen artikkeli avaa yhteisötaiteen jaettuun tekijyyteen oleellisesti liittyvää kehollista vuorovaikutusta. Keskityn artikkelissa erityisesti kehon autonomisen hermoston toimintaan yhteisöllisen taiteen vuorovaikutusprosesseissa, koska siihen ei ole aiemmin kiinnitetty huomiota eikä siitä ole löydettävissä artikkeleita. Teksti pohjautuu kyseisestä aiheesta vuosien 2017–2019 aikana pitämiini luentoihin ja työpajoihin tanssi- ja teatterialan organisaatioissa ja oppilaitoksissa.

 

Yhteystiedot


Kirsi Törmi p. 050 3080203 kirsitormi(at)icloud.com

Heikki Törmi p. 050 520 7790 tormi(at)mac.com