Psykoanalyyttinen koulutuspsykoterapia

 

HUOM. Kaikki koulutuspsykoterapiapaikat ovat täynnä (2022-2024)

Koulutuspsykoterapia on psykoterapiakoulutuksessa olevan sosiaali- tai terveydenhuollon ammattilaisen tarjoamaa hoitoa. Koulutuspsykoterapiaan kuuluu joka toinen viikko tapahtuva työnohjaus eli psykoterapeuttiopiskelija käsittelee hoitosuhdetta kokeneen työnohjaajan (vaativan erityistason psykoanalyytikko / kouluttaja) kanssa luottamuksellisesti. Koulutuspsykoterapiaan ei tarvita lääkärin lähetettä.

 

Psykoanalyyttinen / psykodynaaminen psykoterapia

Psykoanalyyttisella psykoterapialla tarkoitetaan psykoterapiaa, joka perustuu psykoanalyyttisiin teorioihin mielen toiminnasta, persoonallisuuden kehityksestä sekä näihin liittyvien ongelmien hoitamisesta. Tavoitteena on tunnistaa, ymmärtää, käsitellä ja tiedostaa tunteita, ajatuksia, ristiriitoja ja pulmia siten, että sisäinen kasvu ja muutos mahdollistuisi. Psykoterapeuttisessa yhteistyösuhteessa voidaan luottamuksellisesti käsitellä kokemuksia, jotka ovat aikaisemmassa elämässä ylittäneet senhetkisen vastaanotto- ja sietokyvyn ja joiden kanssa on jääty liian yksin. 

Psykoterapiaan hakeutumisen lähtökohtana voi olla pyrkimys syventää itsetuntemusta ja halu ymmärtää omaa elämää, ihmissuhteita tai työelämää. Toisinaan jokin oire, ahdistus, masentuneisuus, somaattinen oireilu, pelot tai menetysten jälkeinen elämäntilanne saa hakeutumaan psykoterapiaan. Psykoterapian aloitus tapahtuu 1-3 kerran alkuhaastattelulla, joiden aikana tarkastellaan varsinaisen psykoterapian aloittamisen mahdollisuutta; toimivalla yhteistyösuhteella on keskeinen merkitys hoidon onnistumisessa.

Psykoanalyyttinen psykoterapia on luonteeltaan tiivistä (2 kertaa viikossa) ja pitkäjänteistä, 1-2 vuodesta useampaan vuoteen. Psykoterapiaan hakeutuneen omalla työskentelyllä on keskeinen rooli, joten hoito sopii hyvin henkilöille, jotka ovat kiinnostuneita oman mielen tutkimisesta ja ovat motivoituneita työskentelemään itseymmärryksen lisäämiseksi. 

〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️〰️

Kirsin psykoanalyyttinen psykoterapeuttikoulutus (2021-2025) koostuu teoriaopinnoista, potilastyöskentelystä, tiiviistä yksilötyönohjauksesta (vähintään 120h), omasta psykoterapiasta / psykoanalyysistä (vähintään 360h) sekä opinnäytetyöstä. Kouluttajatahona toimii Helsingin Psykoterapiaseura yhteistyössä Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan kanssa. Kirsin arvioitu valmistuminen psykoterapeutiksi on keväällä 2025.

Yhteystiedot


Kirsi Törmi p. 050 3080203 kirsitormi(at)icloud.com

Heikki Törmi p. 050 520 7790 tormi(at)mac.com